Brukerveiledning

Hensikten

Hensikten med denne løsningen er at du enkelt skal kunne registrere PFO-timer løpende, slik at du til enhver tid vet hvordan du ligger an i forhold til PFO-kravene.

Status på e-post

Du vil motta PFO-status per e-post. Når den viser
«Du oppfyller PFO-kravet for perioden»,
er din PFO for perioden godkjent, og du trenger ikke foreta deg noe mer i forhold til registrering eller innsendelse til NGF.

Datautstyr som kan benyttes.

Registreringen gjør du i en nettleser, og du kan bruke smarttelefon, PC, Nettbrett og MAC. I skrivende stund fungerer ikke MAC med nettleseren Safari, men det fungerer utmerket med Google Chrome og Edge.
Opplever du at du kommer tilbake til påloggings-siden når du skal lagre? Dette er et av problemene med Safari, og du løser det ved å benytte Google Chrome.

Brukernavn

Du er registrert i systemet med e-postadressen som er oppgitt i Finn Terapeut. Denne e-postadressen er brukernavnet i denne løsningen.

Du har mottatt en epost vedrørende status for dine PFO-registreringer. E-postadressen som benyttes som ditt brukernavn ditt er også oppgitt der.

Hvordan starte opp første gang:

  1. Klikk på Be om nytt passord:

2. Skriv inn e-postaddressen din og klikk på «Be om nytt passord»

3. Hvis denne e-postadressen (den du har oppgitt til NGF) er registrert i systemet, vil du motta en e-post hvor du kan sette nytt passord.

3.1 Hvis e-postadressen ikke er kjent, vil du få opp meldingen under, og da sender du en e-post til ketil@melhus.com, så sørger han for å legge deg inn i systemet. Vi trenger navn og e-postadressen du ønsker å benytte i løsningen.

Løpende registrering

  • Skriv inn dato, eller benytt datovelgeren. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager, skriver du datoen aktiviteten begynte.
  • Velg kategori for aktiviteten. Forklaring til kategoriene finner du her.
  • Skriv inn Veileder/kollega/beskrivelse
  • Skriv inn antall timer
  • Klikk Legg til

Redigere PFO-timer

Hvis du har behov for å se gjennom eller redigere PFO-timer, velger du «Redigere PFO-Timer» (1) i menyen.

Da får du opp oversikten over timer registrert i denne perioden, samt hver enkelt registrering som er gjort. Velger du «Detaljer» (2) ute til høyre for linjen, kan du redigere eller slette registreringen.

Statistikk

Velger du statistikk, vises to grafer som viser henholdsvis gestaltfaglige timer og PFO-timer.

Systemet viser samtlige timer i kategori F, så dette må du passe på selv.

Kravene til PFO i de forskjellige kategoriene kan du sjekke i vedtektene.

 

Tips

Hvis du er pålogget Google Chrome og lar Chrome huske brukernavn og passord, slipper du å skrive inn brukernavn og passord når du veksler mellom registrering, redigere pfo-timer og statistikk.