FAQ

Vanlige spørsmål og svar om PFO

  1. Hva er PFO-kravet? Svar: PFO-kravet finner du i NGF´s vedtekter punkt 4.6
  2. Kan jeg føre opp veiledningstimer og timer fra kollokviegrupper i fra terapistudiet? Svar: Nei, du kan kun føre opp timer fra datoen du ble registrert som Gestaltterapeut MNGF, og som er utført i gjeldende PFO-periode.
  3. Jeg husker ikke når jeg ble Gestaltterapeut MNGF. Hvem kan hjelpe meg? Svar: Send en e-post til medlemskoordinator@ngfo.no
  4. Må jeg registrere en linje per veiledningstime? Svar: Ja, vi ønsker veiledningstimene spesifisert. Du trenger ikke føre opp flere timer enn det som er PFO-kravet.
  5. Jeg ble medlem i år, så jeg skal vel ikke registrere PFO før jeg har vært medlem i tre år? Svar: Rapporteringen til NGF er fast hvert 3. år, og du rapporterer for den perioden du har vært MNGF.
  6. Hva er PFO-kravet hvis jeg har vært MNGF i mindre enn tre år? Hvis du har vært medlem mindre enn tre år, reduseres PFO-kravet tilsvarende. Se denne tabellen
  7. Hva skjer hvis jeg ikke oppfyller PFO-kravene eller ikke rapporterer PFO? Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil 1) medlemmet ikke lenger være forsikret 2) medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen «Gestaltterapeut MNGF» og 3) omregistreres til «Medlem uten personlig ansvar for klienter NGF».
  8. Jeg har registrert mange timer, men noen av dem vises ikke på oversikten. Sjekk om du har registrert timer som er eldre enn startdatoen for PFO-perioden. Hvis periodestart er 01.01.2018, vil ikke timer for 2017 bli tatt med.