PFO-krav

Registrering som praktiserende gestaltterapeut

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer (à 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori A,B,C og F), og minimum 15 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Hvis du har vært MNGF i mindre enn tre år, kan du sjekke denne tabellen for å se hva PFO-kravet er for deg.

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning og dokumentasjon av regelmessig Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO).

Se lenger ned for svar på de vanligste spørsmålene.

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

KategoriBeskrivelse
AMinimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF-, EAGT-, AAGT-sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder godkjent av institusjon knyttet til EAP. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.
BVideregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, AAGT eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller fra gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP.
CGestaltterapeut kollegaveiledning med gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller gestaltterapi utdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved registrering.
DVideregående- eller tilleggs-utdannelse og deltagelse på workshops/kurs/fagdag/konferanse fra et bredt faglig spekter innen psykologiteori og psykoterapi.
EAnnen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.
FProfesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller representant for gestaltterapi i foreninger. Maksimum 30 timer fra punkt F.